Naše kancelář poskytuje kompletní služby potřebné k zápisu půdní vestavby, přístavby či změn jednotek do katastru nemovitostí.

Chcete-li se o problematice dozvědět více, níže nabízíme pár zajímavých informací.

SMLOUVA O VÝSTAVBĚ je dle § 1163 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník účinný od 1.1.2014 jedním z právních důvodů vzniku bytu nebo nebytového prostoru v domě. Své místo najde buď při výstavbě nového domu s byty nebo nebytovými prostory ve vlastnictví více osob, nebo v případě změn stávajících budov (rodinných domů nebo bytových domů).

V poslední době je patrná zvýšená poptávka po vypracování smlouvy o výstavbě, a to v důsledku časté realizace půdní vestavby či střešní nástavby, přístavby nebo jiných stavebních úprav, jimiž vzniknou nové jednotky nebo jimiž se mění velikost jednotky a rozsah jejího příslušenství na úkor společných částí domu. V praxi se díky ní řeší například odkoupení společné půdy či chodby, výměna sklepů, zvětšení bytu o sousední místnost atd. a s tím související stavební úpravy v domě. Její uplatnění je tak v zásadě vždy, když vlivem stavebních změn v domě dochází ke změně prohlášení vlastníka budovy, jímž jsou vymezeny byty v domě (plocha bytu se obvykle zvětšuje o prostor původně určený jako společný).

Kromě ujednání obvyklých v závazkovém právu, tj. finanční podmínky, termíny dokončení, odpovědnost za škody apod., jsou z hlediska bytového práva a katastru nemovitostí ve smlouvě o výstavbě obsaženy taktéž informace standardně obsažené v Prohlášení vlastníka budovy. Jejím prostřednictvím se v daném rozsahu mění popis jednotek v domě, vymezení společných částí domu, pravidla pro přispívání apod. Příslušný katastrální úřad poté zkoumá platnost smlouvy o výstavbě v rámci řízení o provedení zápisu do katastru nemovitostí. Důležité upozornění pak je, že smlouva o výstavbě musí být uzavřena ještě předtím, než se přílsušné stavební změny zahájí.

Vzhledem k tomu, že smlouva o výstavbě je skutečně složitý právní dokument, není v možnostech této stránky popsat veškeré relevantní informace týkající se tohoto právního úkonu a její sepsání se tak rozhodně doporučuje svěřit profesionálovi.